वेलेंटाइन डे मराठी लव्ह स्टेटस । Valentine Day Marathi Status On Love


Marathi Status On Love, Marathi Status For Love, Marathi Love Status, Marathi Status For Girlfriend, Marathi Love Status For Girl
Marathi Status On LOve 

नमस्कार 🙏 मित्रांनो तुमचं सगल्यांच स्वागत आहे Marathi Maiboli  या 🌐 ब्लाॅग मध्ये.

तुम्ही तुमच्या खास 👨 मित्राला किंवा 👧 मैत्रिणीला Marathi Status On Love 💌 पाठवचा असेल तर या ब्लाॅग वरती दररोज 🗞️ नव नवीन, Marathi Love Status, Marathi Love Shayari, Marathi Love Quotes अपलोड ⬆️ होत असतात.

Marathi Love Status । Marathi Status On Love


Marathi Status On Love, Marathi Status For Love, Marathi Love Status, Marathi Status For Girlfriend, Marathi Love Status For Girl
Marathi Status On Love

मन स्थिर व्हायच असेल तर विचारांच चक्र थांबवाव लागत
दुःख पिऊन घ्यायच असेल तर अश्रुंच थेंब व्हाव लागत

--😍------------❣️------------😍--

खूप प्रेम करूनही प्रेम मिळत नाही..
तेव्हा लोक प्रेम मनात जतन करतात..
त्याग करू तिच्यासाठी किवा त्याच्यासाठी..
असे उगाच स्वतच्या जखमांना झाकण्याच्या फोल
प्रयत्न करतात..
विसरणे किवा समर्पण हे खूप
कठीणच तसे..
पण लोक आता हल्ली
त्यागापेक्षा समर्पणच
योग्य मानतात..

--😍------------❣️------------😍--

प्रेमात पडलं की असच होणार..!
दिवस रात्र डोळ्यासमोर तोच
चेहरा दिसणार,
स्वप्नात सुध्धा आपल्या
तिच व्यापुनउरणार
...
येता जाता उठता बसता,
फक्त तिचीच आठवण होणार
तुमच काय, माझं काय,
प्रेमात पडलं की असच होणार..!

--😍------------❣️------------😍--

जीवनाच्या मैफिलीत आज सारी गणिते उजवी ठरली
बेरीज आणि वजाबाकी आज श्वासांमध्ये अडकून पडली

--😍------------❣️------------😍--

एक अनोळखी ...
तरी पण का वाटतंय..
तुजे आणि माजे नाते पूर्वीचे ते किती ..
ऋणानुबंध जुळले छान ते किती...
ना नाव माहिती होते ...
ना गाव माहिती होते...
तरी पण का वाटतंय ..
भेटलो होतो आधी कधी..
कळलेच नाही तू मला आवडलीस कधी ..
समजलच नाही मी तुज झालो कधी..
एक अनोळखी..
म्हणून सोडून जाऊ नको ...
प्रीत हि हृदयाची तोडू नको..
एक अनोळखी..
म्हणून विश्वास सोडू नको..
आपले नाते विसरू नको..

--😍------------❣️------------😍--

मनातले त्याला कळले असते
तर शब्द जोडावे लागले नसते
शब्द जोड़ता जोड़ता जग
सोडावे लागले नसते .....

--😍------------❣️------------😍--

मनात आठवणी तर खुप असतात...
कालांतराने त्या सरून जातात...
तुमच्या सारखी माणसे खुप कमी असतात...
जे हृदयात घर करून राहतात

--😍------------❣️------------😍--

दोघांच्या नात्याला काय नांव आहे हे
महत्वाचे नाही, नात्या मधील भावना कशी आहे
हे महत्वाचे आहे .... राधा आणि कृष्ण हे फक्त
एकमेकांचे सखे सोयरे होते पण अजूनही संपूर्ण जग
त्यांना Best Couple म्हणते

--😍------------❣️------------😍--

पाहीलस....आता या डोळ्यातून
आसवही ओघळत नाही
तुला पुन्हा पुन्हा आठवून
जखमांना मी चिघळत नाही

Marathi Love Status । Marathi Status On Love


Marathi Status On Love, Marathi Status For Love, Marathi Love Status, Marathi Status For Girlfriend, Marathi Love Status For Girl
Marathi Status For Love

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो
,निरोप तुझा घेताना डोळ्यातअस्रु आणतो,
असे का बरे होते..
हेच का ते नाते,ज्याला आपण प्रेम म्हणतो...♥

--😍------------❣️------------😍--

प्राण माझा असला तरी,श्वास मात्र तुझाचं आहे.
प्रेम माझे असले तरी,सुगंध मात्र तुझाचं आहे..
मी वेडा असलो तरी,वेड मात्र तुझेचं आहे.

--😍------------❣️------------😍--

स्वप्नातील साज घेऊन ती आली
ना सांगताच ती या मनाची झळी
हृदय आता तिच्या शिवाय
धडकेना,
का माझिया प्रियाला प्रीत कळेना काळे ना

--😍------------❣️------------😍--

दारुच्या घोटासोबत सिगरेटचा झुरका
ती आली जवळ आणि तू अशी दूर का?

--😍------------❣️------------😍--

आठवणी या अशा का असतात ..
ओंझळ भरलेल्या पाण्यासारख्या ..
नकळत ओंझळ रीकामी होते ..
आणी ...मग उरतो फक्त ओलावा ..
प्रत्येक दिवसाच्या आठवणींचा

--😍------------❣️------------😍--

कधी इतकं प्रेम झालं....
काही कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलंस....
काही कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस
हे खरंच नाही आठवत,
पण आठवण काढल्याशिवाय
आता खरंच नाही राहवत.

--😍------------❣️------------😍--

माझे तुझ्यावरचे प्रेम हे एका कागदा सारखे
आहे, एक असा कागद ज्यावर तू तुझी भावना लिहू
शकतेस, तुझा राग खरडू शकतेस, तुझे आश्रू
पुसण्यासाठी मला वापरू शकतेस, फक्त वापरून
झाल्यावर मला फेकून देऊ नकोस, कारण मला सदैव
तुझ्याबरोबर राहायचे आहे ........ पण हो, जर
तुला खूप थंडी वाजून आली तर मात्र उब
मिळविण्यासाठी तू मला जाळू शकतेस ♥ ...........
कारण मरताणा सुद्धा तुला उब देण्यासारख
निस्वार्थी व विशाल प्रेम मी तुज्यावर करतो

--😍------------❣️------------😍--

तिरडीवर माझ्या प्रेमाचे दोन फूले वाहून जा,
निष्पाप माझ्या देहाला एकदा तरी डोळे भरुन पाहून जा..
आयुष्यभर झुरलो गं प्रिये फक्त तुझ्याचंसाठी, आयुष्यभर खुप मला फसवलंस गं तु,
आता तरी सखे थोडीफार तरी सुधारुन जा.. 
आता काहीचं नाही उरले गं माझे, 
माझ्या देहाची होणारी माती तु ह्रदयाला लावून पहा...
आयुष्यभर रडलो गं मी प्रिये फक्त तुझ्याचंसाठी,
माझ्यासाठी फक्त एवढेचं कर गं....!
माझ्या जळणा-या देहावर फक्त
प्रेमाचे दोन अश्रूं गाळून जा..

--😍------------❣️------------😍--

काय माहीत कशी असेल ती !
सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती,
गालावर सुरेख खळ पडून हसेल ती,
कारण नसताना खोटीच रुसेल ती,
काय माहीत कशी असेल ती !
एकुलती एक सर्वात थोरली असेल ती,
नाहीतर कदाचित धाकटि असेल ती,
संसार कसा सांभाळेल ती,
काय माहीत कशी असेल ती !
फॅशेन करील की संस्कृती पाळेल ती,
परंपरा जोडेल की परंपरा तोडेल ती,
संसाराचा पसारा कसा आवरेल ती,
काय माहीत कशी असेल ती !
थोडी नखरेल असेल का ती,
हुशार समजूतदार सुगरण असेल का ती,
एक समंजस अर्धांगिनी शोभेल का ती,
काय माहीत कशी असेल ती !
एवढ छोट आयुष्य सहज जगेल का ती,
आभाळ एवढ दुख सहज सोसेल का ती,
दुखात ही न तुटता हसेल का ती,

--😍------------❣️------------😍--

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुदंर..........
तु नक्किच आहेस....
पण.............
त्यापेक्षाही सुदंर
तुझं माझ्या आयुष्यात असणं
आहे....... ♥

Marathi Love Status । Marathi Status On Love


खरे प्रेम असावे…..
कमळासारखे, जे पाण्याची
साथ कधीच सोडत नाही,
त्याच्याशि वाय ते कधीच
उगवत नाही….
खरे प्रेम असावे…..
गुलाबासारखे, जे कोमल
आणि सुगंधी जरी असले,
तरी काटयाची साथ कधीच
सोडत नाही….
खरे प्रेम असावे…..
आकाशासारखे विशाल व विस्तीर्ण. .
कुठेही गेले तरी न संपणारे,
सदैव आपल्या बरोबर असणार
कारण…..
प्रेम हा काही खेळ नाही,
टाइम-पास करण्याचा तो
वेळ नाही

--😍------------❣️------------😍--

का कळत नाही तुला माझंही एक मन आहे
जे फ़क्त तुझी आनं तुझीच वाट पाहत आहे
सगळं कळतयं त्याला की तु माझआ होवू शकत नाही
कारण तुलाही आता दुसऱ्या कोणाचीतरी आस आहे..

--😍------------❣️------------😍--

जिथे शब्दांना असतो मान तिथे शब्दच करतात घात
आपला असतो ज्यांच्यावर विश्वास तेच करतात विश्वासघात

--😍------------❣️------------😍--

आग्रह तीचा फार होता,म्हणुन तोल माझा जात होता,
वाटलं पडताना ती सावरेल, माझ्या भावनांना ती आवरेल,
पण आवरणे नव्हे, सावरणे नव्हे, तर पाडणे हाच तीचा उद्देश होता,
शब्द प्रत्येक खरा वाटत होता,
म्हणुनच स्वप्नात संसार मांडला होता,
पण हसुन एक दिवस तीच म्हणाली,विसर वेड्या हा तर टाइमपास होता

--😍------------❣️------------😍--

प्रेम करतोस ना तिच्यावर,मग कर फ़क्त प्रेमाचा वर्षाव,
तिने ही कराव प्रेम म्हणून आणायचा नसतो दबाव....
असेल तिचा नकार, तर तो हि तू हसत स्विकार,
तिलाही आहे ना स्वत:चा निर्णय घेण्याचा अधिकार...
नाही म्हणाली तर तूझ्या प्रेमाने नकाराला होकारात बदल,
का नाही म्हणाली याचा विचार करुन आधी स्वत:ला बदल...
नाही म्हणाली तर तिच्या नकारावरही प्रेम कराव,
नाही म्हणता म्हणता तिला प्रेम करायला शिकवाव...
नको रे घेउस तूझ्या वेड्या हट्टा पाई तिचा बळी,
काय मिळणार तूला तोडून एखादी उमलणारी कळी...
खरे प्रेम करतोस ना, मग ठेव सच्ची निती,
कशाला दाखवतोस उगाच
तिला जिवाचि भिती...तूझे हे सच्चे रुप पाहून
कदाचित बदलेल तिचा विचार, तिलाही होईल बघ मग
तुझ्या प्रेमाचा आजार...अखेर तरीही नसेल तिचा होकार
तर तूही घे अवश्य माघार, कशाला मांडतोस लेका असा
एकतर्फी प्रेमाचा बाजार...

--😍------------❣️------------😍--

खुप कमी बोलतेस..
पण तेवढ्याच बोलण्यात
मन चोरतेस..
हळूच येउन मनाच्या तारा
हळुवार छेड़तेस..
अन अश्या अबोल भेटीतच
खूप आठवणी मनास देऊन
जातेस

--😍------------❣️------------😍--

♥ मी तुझ्यासाठी सगळ
काही सहन करेन मी तुलाच
सुखी ठेवण्यासाठी कष्ट करेन मी
तु फ़क्त हो म्हण... 
जीवनाच सोन करेन मी
सगळ सुख मी तुला देइन
तुझीच पुजा आयुष्यभर
करेन मी
तु फ़क्त हो म्हण...
या जगाला सुद्धा जिन्कून
दाख्वेन मी
प्रेम काय असत हे
दाखवुन देइन मी
तु फ़क्त हो म्हण...
माझ्याबरोबर सदा रहा
अशीच साथ आयुष्यभर
देत रहा
मला तुझ्या प्रेमात पडु दे
जरा
तु फ़क्त हो म्हण...

--😍------------❣️------------😍--

विसरण्याची ...,
हजार कारणे शोधशील तु ...
एकही सापडणार नाही ...
इतका दुरावा असेल ..,
तुझ्यात नि माझ्यात की ..,
यापुढे मी कधीही ...
आठवण तुझी काढणार नाही ...
श्वासांत मात्र उरतील ...,
श्वास तुझे ...
तेवढे मात्र ...,
शेवट पर्यंत जपणार मी ...
त्यावर तुझा हक्क ...,
कदापि असणार नाही

--😍------------❣️------------😍--

प्रेमाच्या हाकेला साद मिळाली 
स्वप्नांना वास्तवाची आस मिळाली
मन माझं खुदकन हसलं 
तुझ्या डोळ्यांत जेव्हा माझं प्रेम दिसलं.

मराठी लव्ह स्टेटस फाॅर गर्लफ्रेंड । Marathi Love Status For Girlfriend


Marathi Status On Love, Marathi Status For Love, Marathi Love Status, Marathi Status For Girlfriend, Marathi Love Status For Girl
Marathi Status On Love

जगासाठी कुणीही नसलेली व्यक्ती आपल्यासाठी ‪#‎विशेष‬ असते….

--😍------------❣️------------😍--

प्रेम हा असा शब्द आहे की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही…

--😍------------❣️------------😍--

नाही बघितलं तरी चालेल, पण बघून न बघितल्यासारख करू नकोस..

--😍------------❣️------------😍--

एखाद़याशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आलं पाहिजे…

--😍------------❣️------------😍--

तुला राग आला की
तू दिसतेस छान
पण एक टक पाहत राहिले की,
खाली झुकवतेस मान
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक दिवस असा येणार आहे
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार आहे.

--😍------------❣️------------😍--

प्रेम म्हणजे
समजली तर भावना आहे,
केली तर मस्करी आहे,
मांडला तर खेळ आहे,
ठेवला तर विश्वास आहे,
घेतला तर श्वास आहे,
रचला तर संसार आहे,
निभावले तर जीवन आहे…

--😍------------❣️------------😍--

तु पुन्हा माझ्या ‪आयुष्यात‬
येण्याचा ‪‎प्रयत्न‬ करू नकोस,
कारण मी एकदा केलेलं ‪प्रेम‬
पुन्हा ‪‎दुस‬-यांदा नाही करत..¡

--😍------------❣️------------😍--

आज आई च्या होणाऱ्या जावयाची खुप आठवण येत आहे. ..

--😍------------❣️------------😍--

वेड्या मैञीनीची प्रीत कधी कळलीच नाही तुला. तुझ्या प्रीतीची छाया कधी मिळालीच नाही मला..

--😍------------❣️------------😍--

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकढे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरील राग आहे.
मग मीही अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

मराठी लव्ह स्टेटस फाॅर गर्लफ्रेंड । Marathi Love Status For Girlfriend


आयुष्यभर कोणासाठी थांबणे
म्हणजे प्रेम,
कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,
कोणासाठीतरी रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,
आणि कोणाशिवाय तरी मरणे
म्हणजे प्रेम…

--😍------------❣️------------😍--

आयुष्य‬ अशा माणसांबरोबर व्यतीत करा ज्यांना दुसरं काही नको फक्त तुमची ‪‎सोबत‬ हवीय.....

--😍------------❣️------------😍--

मी‬ तर तेव्हा च ‪‎वेडी झाली. जेव्हां तो
‪म्हणाला की तुझी ‪Life‬ .. तुझी ‪एकटीची‬
नाही..

--😍------------❣️------------😍--

आजही तुला माझी आठवण आली नाही असं वाटल तुझात ती ओढच ऊरली नाही

--😍------------❣️------------😍--

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते…

--😍------------❣️------------😍--

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी असावे…

--😍------------❣️------------😍--

कधी येईल तो दिवस तु एका क्षणात समोर ‪येशील‬ आणि
म्हणशील मी ‪‎तुझ्याशिवाय‬ जगुच ‪शकत‬ नाही...

--😍------------❣️------------😍--

जे कठीण आहे ते सोपे करावे,
जे सोपे आहे ते सहज करावे,
जे सहज आहे ते सुंदर करावे आणि
जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे…

--😍------------❣️------------😍--

नखरे झेलनारा असला तर नखरे करायला 
पण मजा येते....

--😍------------❣️------------😍--

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय…

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post