महान लोकांचे मराठी प्रेरक विचार । Marathi Inspirational Quotes of Great People


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi  Motivational Quotes

नमस्कार 🙏 मित्रांनो तुमचं सगल्यांच 🎉 स्वागत आहे आमच्या ब्लाॅग मध्ये, महान लोकांचे मराठी प्रेरक विचार 📝 हे विचार आम्ही आपल्या पर्यत पोहचवत आहे.

भगवान महावीर यांचे विचार । Quotes of Lord Mahavir


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

आत्म विश्वास हे 
संरक्षणाचे साधन आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

अंत:करण स्वच्छ  ठेवण्याकरिता 
नियमितपणे ईश्वर प्रार्थना केली पाहिजे.

--🙏------------🙏------------🙏--

क्षमा वृत्ती ठेवून 
जग जिंकावा.

--🙏------------🙏------------🙏--

जर तुमच्या मनात शांती नसेल तर 
तिचा बाहेर शोध घेण्यात काय अर्थ?

--🙏------------🙏------------🙏--

जिभेचे मौन हे खरे मौन नाही. 
मनाला मौनाची दीक्षा दिली पाहिजे.

--🙏------------🙏------------🙏--

जो शक्तीशाली असूनही क्षमा करतो,
आणि द्लीद्री असूनही दान करतो असे 
पुरुष स्वर्गाच्याही वर राहत असतात.

--🙏------------🙏------------🙏--

ज्ञानी मनुष्य हा विश्वाचा 
स्वर्ग बनवू शकतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

ज्याचे मन निरंतर धर्मरत असते
त्याला देव देखील नमस्कार करतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

दया अशी भाष्या आहे कि ती
बहिर्यालाही एकायला येते आणि
मुक्याला देखील समजू शकते.

--🙏------------🙏------------🙏--

दुष्टांच्या संगतीने सदाचार 
लोप पावतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

नम्रता म्हणजे ज्ञानाचा 
मापदंड आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

नेहमी सावधान राहून 
प्रयत्नशील असावे.

--🙏------------🙏------------🙏--

परमात्म्याची शक्तीअमर्याद आहे
त्याच्या मानाने आपली श्रद्धा 
अत्यंत अल्प असते.

--🙏------------🙏------------🙏--

परिवर्तन हे काळाचे लक्षण आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

परिश्रम हे जीवनाच्या 
साफल्याचे रहस्य आहे

--🙏------------🙏------------🙏--

बुद्धीमंतांनी ईतरानचा  
तिरस्कार करू नये.

--🙏------------🙏------------🙏--

भीतीने घाबरून जावू नये भयभीत
मनुष्या जवळ भये शीघ्रतेने येत असतात.

--🙏------------🙏------------🙏--

मनुष्य प्रयत्न वादाने 
सर्व काही करू शकतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

शांतीने रागाला, नम्रतेने अभिमानाला,
सरलतेने मायेला तसेच समाधानाने 
लोभिपनाला जिंकले पाहिजे.

--🙏------------🙏------------🙏--

सेवाधर्म हा ईतका कठीण आहे कि,
योगी लोक देखील तेथ पर्यंत 
पोहचू शकत नाही.

--🙏------------🙏------------🙏--

हजार गुण प्राप्त करणे सोपे आहे पण 
एक दोष दूर करणे फार कठीण आहे.

संत गाडगे महाराजांचे विचार । Quotes of Sant Gadge Maharaj


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

अडाणी राहू नका, 
मुला-बाळांना शिकावा.

--🙏------------🙏------------🙏--

आई बापची सेवा करा.

--🙏------------🙏------------🙏--

जो वेळेवर जय मिळवतो तो 
जगावरही जय मिळवतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

दगड धोंड्यांची पूजा करण्यात वेळ 
आणि शक्ती वाया घालवू नका 

--🙏------------🙏------------🙏--

दान घेण्यासाठी हात पसरू नका, 
दान देण्यासाठी हात पसरा.

--🙏------------🙏------------🙏--

दु:खाचे डोंगर चढल्याशिवाय 
सुखाचे किरण दिसत नाही.

--🙏------------🙏------------🙏--

धर्माच्या नावाखाली कोंबड्या 
बकऱ्या सारखे मुके प्राणी बळी देवू नका. 

--🙏------------🙏------------🙏--

माणसाचे खरोखर देव कोण 
असतील तर ते आई बाप.

--🙏------------🙏------------🙏--

माणसाने माणसाबरोबर माणसासारखे 
वागावे हाच बोध मी ग्रहण केला आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

विद्या शिका आणि गरिबाले 
विद्ये साठी मदत करा.

--🙏------------🙏------------🙏--

शिक्षण हे समाज 
परिवर्तनाचे साधन आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

शिक्षणाने माणसाचे जीवन फुलते 
आपण ह्या जगात कशासाठी 
आलोत हे कळते.

--🙏------------🙏------------🙏--

सगळे साधू निघून गेले आहेत आता 
उरले आहेत ते फक्त चपाती चोर (ढोंगी) 

--🙏------------🙏------------🙏--

हुंडा देऊन किंवा घेऊन
लग्न करू नका.

संत तुलसीदास यांचे विचार । Quotes of Sant Tulsidas 


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

जेव्हा संतोष रुपी धन तुम्हाला 
प्राप्त होते तेव्हा इतर गोष्टी 
कचऱ्या प्रमाणे तुच्छ वाटतात.

--🙏------------🙏------------🙏--

दया करणे म्हणजे उच्चतेप्रत जाणे, 
परंतु दयाप्रत बनणे म्हणजे 
स्वतःचा तेजोभंग करणे.

--🙏------------🙏------------🙏--

दया हाच मानवांचा धर्म आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--
दुष्ट लोकांबरोबर शत्रुत्वच चांगले, 
त्यांच्याबरोबर मैत्री न ठेवलेलीच बरी. 

--🙏------------🙏------------🙏--

नशिबात जे लिहिलेले आहे ते 
विधिलिखित कोणी बदलू शकत नाही.

--🙏------------🙏------------🙏--

परोपकार करणारे संत पुरुष 
फळाची अपेक्षा कधी ठेवत नाही.

--🙏------------🙏------------🙏--

विद्या रुपी अंगठी मध्ये विनय 
रुपी रत्न चमकत असते.

--🙏------------🙏------------🙏--

विश्वासाशिवाय भक्ती होत नाही, 
भक्तीशिवाय भगवान प्रसन्न होत नाही 

व भगवंतांच्या कृपे शिवाय जीवनात 
शांती निर्माण होत नाही. 


कवी कालिदास यांचे विचार । Quotes of the poet Kalidas


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

खोटी प्रशंसा अत्यंत
दुख देणारी असते.

--🙏------------🙏------------🙏--

चंद्र आणि चंदनापेक्षाही सज्जनांचा
 सहवास अधिक शीतल असतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

पापरूपी अंधकार ज्ञानाचा 
प्रकाश पडताच नाहीसा होतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

प्रेम म्हणजे मधुर सुवासाने 
दरवळणारे पुष्प आहे.

--🙏------------🙏------------🙏--

फुले म्हणजे हृदयाची 
मूक वाणी होय.

--🙏------------🙏------------🙏--

संयम नसणारा बुद्धिमान मनुष्य 
आंधळ्या मशालजी प्रमाणे आहे. 

कारण हा मशालजी दुसऱ्यांना मार्ग दाखवतो;
परंतु त्याला स्वतःला कधीच मार्ग सापडत नाही. 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे विचार । Thoughts of RashtraSant Tukdoji Maharaj


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

जे ज्याचे ध्यान 
तेच त्याचे स्थान. 

--🙏------------🙏------------🙏--

साधू असावेत पण सावधान करणारे. 

संत तुकाराम महाराज यांचे विचार । Thoughts of Saint Tukaram Maharaj


Marathi  Motivational Quotes,Marathi inspirational quotes,Marathi inspiring Quotes,Marathi inspirational quotes of great people, marathi Motivational thoughts
Marathi Motivational Quotes

मन करा रे प्रसन्न । 
सर्व सिद्धीचे कारण ।

--🙏------------🙏------------🙏--

खरा ज्ञानी लोकांना तारतो.

--🙏------------🙏------------🙏--

दुर्जनांचा मान मुळीच ठेऊ नये. 
उलट पद्धतशीरपणे अवमान करावा 

--🙏------------🙏------------🙏--

ठेविले अनंती तैसेचि राहावे । 
चित्ती असुद्या समाधान 

--🙏------------🙏------------🙏--

असाध्य ते साध्य करिता सायास । 
कारण अभ्यास तुका म्हणे ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

लहानपण देगा देवा । 
मुंगी साखरेचा रवा ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

बोले तैसा चाले । 
त्याची वंदावी पाऊले ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

धर्माच्या नावाखाली 
अधर्म चालु असतो. 

--🙏------------🙏------------🙏--

प्रस्थापित पढिक विद्वान हे 
ज्ञानाचे आंधळे भारवाहक आहेत 

--🙏------------🙏------------🙏--

सत्य आणि असत्याचा शोध 
घेणाऱ्यांनी आपल्या मनाचा कौल मानावा. 

--🙏------------🙏------------🙏--

बहुमत चुकीचे असल्यास 
कधीही स्वीकारू नये 

--🙏------------🙏------------🙏--

जया अंगी मोठेपण 
तया यातना कठीण 

--🙏------------🙏------------🙏--

सुख पाहता जवापाडे । 
दुःख पर्वताएवढे ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

दया, क्षमा, शांती । 
तेथे देवाची वस्ती ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

चांगले मित्र हेच भाग्याचं लक्षण 

--🙏------------🙏------------🙏--

शुध्द बीजापोटी । 
फळे रसाळ गोमटी ।।

--🙏------------🙏------------🙏--

साधु-संत येती घरा । 
तोचि दिवाळी दसरा ।

--🙏------------🙏------------🙏--

जे जाणुनबुजून चुकत असतील 
त्यांची फजिती करा.

--🙏------------🙏------------🙏--

अनाथ अपंगाची सेवा करा. 

--🙏------------🙏------------🙏--

माणसाने थोडातरी 
परोपकार करावा. 

--🙏------------🙏------------🙏--

आपण चंदन असल्याची घोषणा 
चंदनाला करावी लागत नाही 

--🙏------------🙏------------🙏--

तुम्ही मुलाबाळांसाठी खुप काही करता. 
पण गोरगरिबांसाठी देखील तसच करत चला 

--🙏------------🙏------------🙏--

अज्ञानाच्या पोटी, 
अवघीच फजिती  

--🙏------------🙏------------🙏--

आमची ही पोस्ट वाचल्या बद्दल धन्यवाद, काही चुक आधळल्यास कमेंट मध्ये आम्हाला सुचित करा.


1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post